Entreprenörskapsforum

För att ett land ska blomstra ekonomiskt behövs bra förutsättningar för entreprenörskap och innovation. Det måste helt enkelt vara lätt att skapa egna verksamheter och gå vidare med sina innovationer för att tillväxten ska främjas. Det är för att främja förutsättningarna för detta som den oberoende forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum finns till. Här jobbar man på olika sätt för att skapa ett bra klimat för entreprenörer, nya företagare samt innovatörer. Entreprenörskapsforum arbetar med tre olika ledord: forskning, nätverk och debatt. Stiftelsens mål är att vara en ledande nationell mötesplats för opinionsbildare, forskare och beslutsfattare, men även att stödja de små aktörerna i branschen.

Entreprenörskapsforum främjar klimatet för entreprenörer

Entreprenörskapsforum och vad de gör

För att främja klimatet för innovatörer och entreprenörer gör Entreprenörskapsforum en rad olika saker. Man har bland annat flera omfattande nätverk med beslutsfattare och forskare. Dessa är till exempel Näringspolitiskt forum, Regionalpolitiskt forum samt Filantropiskt forum. Man står även bakom den svenska avdelningen av Global Entrepreneurship Monitor (GEM). GEM är en världsomspännande organisation som gör årliga mätningar av hur klimatet för entreprenörer ser ut globalt. Förutom detta delar man i stiftelsen också ut en rad priser inom olika kategorier i branschen.

Bland de priser som Entreprenörskapsforum delar ut finns bland andra priset Global Award for Entrepreneurship Research. Det är ett pris som föräras en person som gjort speciellt stora framsteg och genombrott i forskning om entreprenörskap. År 2016 fick en professor vid Collège de France vid namn Philippe Aghion priset som är på 100 000 euro. Även andra priser delas ut av stiftelsen, till exempel Unga Forskarpriset och Årets Studentföretagare. Dessa priser ger båda en vinstsumma på 150 000 kronor. Att ge unga personer pris är en medveten satsning för att främja företagande och entreprenörskap även i framtiden.

Uppdrag Välfärd och andra forskningsrapporter

Förutom att stärka företagande med priser och nätverk, publicerar Entreprenörskapsforum också en rad olika forskningsrapporter. Dessa publikationer är resultat av den forskning man bedriver. Bland de senaste publikationerna kan du bland annat hitta intressanta forskningsrapporter om immigration och entreprenörskap, ett högaktuellt ämne idag. En annan intressant publikation är den som summerar Uppdrag Välfärd. Uppdrag Välfärd var ett initiativ som genomfördes av stiftelsen tillsammans med Fores och Leading Health Care. Initiativet startades 2012 och slutfördes 2015 och hade som syfte att utvärdera framtidens välfärdstjänster. Det innebar bland annat att titta på hur dessa skulle se ut, genomföras och organiseras.

Det är tack vare det stora nätverket av forskare som Entreprenörskapsforum kan ta fram denna stora mängd forskningsrapporter. För att ytterligare främja samarbete och tillväxt, anordnar stiftelsen även hela 40 seminarier och konferenser varje år för att sprida kunskap samt låta aktörer i branschen nätverka ytterligare med varandra. Till dessa sammankomster hör bland annat Entrepreneurship Summit, som de flesta kanske känner till under det gamla namnet Småföretagardagarna. Vid möten skapas nya idéer, något som är en grundsten i alla lyckade innovationer.

Nödvändigt med stöd för entreprenörskap

I en värld där allt går snabbare och arbetstillfällen ofta saknas, är innovation och entreprenörskap en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Genom att nätverka, forska och stödja kunniga personer inom området, bland annat genom att dela ut priser, verkar Entreprenörskapsforum för att stärka företagande. Även om mycket av arbetet bedrivs på forsknings- och ledarskapsnivå, kan även du som mindre företagare dra nytta av det. Dels kan du rent praktiskt ta del av nya och intressanta forskningsrapporter, men även få fördel i ditt företagande av det arbete som bedrivs. Entreprenörskapsforum arbetar nämligen i allra högsta grad även för småföretagarnas överlevnad och tillväxt.