Fores

Fores kännetecknas som ”den gröna och liberala tankesmedjan”. De har fyra stycken programområden som lyder; Migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer, det digitala samhället och givetvis deras huvudområde som är miljö- och klimatfrågor. Fores huvudmotto är att som grön och liberal tankesmedja försöka leva som de lär, med stor individuell frihet och ett minskande påverkan av klimatet. De är en öppen och oberoende mötesplats för samhällsmedborgare, entreprenörer och där forskning möts från Sverige och hela världen. De leder stora konferenser, publicerar böcker, medverkar i samtal, debatter och allt som hör därtill, för att nå ut till hela Sverige och resten av världen.

Fores Hela Sverige

Fores – de gröna och liberala tankesmedjan

Tanken med Fores tankesmedja är att få forskning och idédebatt att leda fram till politikerna och få en konkret politisk förändring i framtiden. Verksamhetens tre grundare är Bertil Ohlin-institutet, Centerpartiet och Studieförbundet vuxenskolan. Styrelsen som ansvarar för de fyra programområdena de har, utses utav dessa grundare. Dessutom har varje grundämne varsitt externt råd som styrelse. Utöver detta så har de även större finansiella anslag från olika myndigheter, organisationer, forskningsstiftelser och företag. Tankesmedjan fungerar ungefär som ett forskningsinstitut, med har en betydligt tydligare inriktning på det politiska fasta beslutet än vad ett forskningsinstitut har. Tankesmedjan har en öppen och fri dialog kan säga sin mening.

Själva ordet tankesmedja, kommer ursprungligen från det engelska talet i Storbritannien och USA där de har en mycket långgången och framgångsrik historia. De uppfanns för cirka drygt 30 år sedan och ren översättning från tankesmedja bli ”tänktank”. Även kallat ”think tank” på engelska. Fores tankesmedja fungerar ungefär precis likadant idag som det gjorde för ända sedan tillbaka på 1700-talet. På den tiden gav olika tankesmedjor ammunition till de förändring som pågick med F D Kennedy, Reagan, Blair, Matcher och Rosettställt De fanns alltså olika klubbar där olika idéer diskuterades, debatterades och där nytänkare fick stöd för att göra sin röst hörd.

Lite information om de fyra programområden

Migration och integration; Fores driver bland annat sidan migrationsinfo.se där folk kan skicka in frågor angående invandring och liknande som de undrar över och få svar på deras funderingar. De sammanställer även statistik om självaste migrationen som pågår. Det är Anna Rehnvall som är chef och ansvarig inom detta område. Klimat och miljö: Det största inom detta område som de arbetar med är miljöekonomin, de faktorer som innehåller den ekonomiska biten som påverkar miljön och klimatet. De samlar på företag och strävar efter för att uppnå målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta som skall vara tillhandahållit år 2030. Chef för programmet är Daniel Engström Stenson.

Ekonomiska reformer och Entreprenörskap; I olika perioder har Fores diskuterat delar av olika ämnen. Tidigare fanns en klubb vid namn Ekonomiklubben som drevs av Axess. Nu har Leading Health Care tillsammans med Entreprenörskapsforum startat programmet Uppdrag Välfärd. Chef och ansvarig inom detta område är Andreas Bergström. Digitala samhället; Detta är Fores senaste och nyaste område där verksamheten arbetar med transparens och integritetsfrågor, nätneutralitet, öppen data och debatten om personuppgiftsskydd. De Digitala samhället tog även över dagen ”Jobba Hemma-dagen” som Microsoft tidigare ägde. Denna dag kom till Sverige den femte Maj 2015. De Digitala samhällets motto är – Vi vill höja nivån på alla samtal och även om nätpolitikens utveckling och bidra till en öppenhet och frihet på nätet. Chef och ansvarig inom detta område och för detta program är Rikard Linde.

Fores Hela Sverige

Fores strävar efter och vill vara Sveriges mest relevanta tankesmedja, och för att kunna uppnå detta måste de kommer ut och finnas på fler platser i Sverige än vad de gör idag. Det är de Fores Hela Sverige strävar efter, för att kunna få deras verksamhet med forskningsområden och studier bli etablerade i Sveriges alla landsändar. Deras fokuseringsområden är klimat och miljö, integration och migration, digitala samhället och ekonomiska reformer. Vart de än befinner sig så är det i dagsläget beroende av samarbetspartners som kan bidra med bland annat kompetens, nätverkande och relevans. Idag bedriver de verksamheten tillsammans med ForesSyd, ForesVäst och ForesNord. De är dessutom just nu medlem i European Liberal Forum, ELF, samarbetsnärverk för liberala organisationer i Europa.